Biblioteca Bisericii Vovidenia

Biblioteca bisericii Vovidenia cuprinde un număr impresionant de cărți și reviste, donații ale enoriașilor din parohie, precum și cărţi de valoare din patrimoniul vechi bisericesc, dintre care:

 • „Dionysii Areopagitae Episcopi“, carte teologică scrisă în limbile latină şi elenă, tipărită în anul 1538 la Venise / Veneţia. Este predată Arhiepiscopiei Dunării de Jos în anul 1980. Actualmente o găsim expusă în Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine la Dunărea de Jos;
 • Un manuscris cu 117 scrisori în limba greacă modernă ale episcopului Sinesios de Ptolomanus, din Africa, nedatată; predat de asemenea Arhiepiscopiei Dunării de Jos în anul 1980;
 • Paraclitiki, 1742, în limba elenă;
 • Atârnare (Chirilic), traducere după ediţia Paris, 1775;
 • Sinopsis, 1751
Sfânta Evanghelie

Preotul Gheorghe Vârgolici a oferit bisericii Vovidenia, la 18 martie 1818: „un Apostol, un Octoih, un Ceaslov mic, un Octoih mic şi un Tipic mari“ – danie însemnată pe o Evanghelie dăruită de: „Părintele preot Gheorghi Avraam la sfânta biserică Vovidenie“.

În biblioteca bisericii se mai găsesc:

 • „Synodiculu Sântei Biserici din oraşul Galaţi dedicată sărbătorii Intrarea în Biserică ce se serbează la 21 novembre“, cu inscripţia: „Pentru păstrarea memoriei şi pentru pomenirea fericiţilor şi pururea pomeniţilor ctitori, înzestrătorii şi binefăcătorii Sfântului Templului acestuia“. Cartea conţine menţiunea: „Făcută din ordinul Prea Sfinţitului Episcop al Dunărei de Josu D. D. Melchisedek, în anul 1873 alu nouele ali păstoriei Sale, Galatz, Tipografia Otto Bielig, 1873“.
 • O Psaltire, din august 1893, legată în piele, având următoarea inscripţie: „Această carte este plătită de doamna Parascheva Stoianu, spre eterna ei pomenire“; pe prima pagină, pe jumătate ruptă, scrie: „Tipografia Cărţi…, fondată 188…, Lucrătorii care s-au ostenit cu dragoste…“;
 • Reviste din colecţiile: „Căminul“, „Biblioteca Semănătorul“- 1926, „Biblioteca pentru toţi“ – 1909, „Cartea satului“, editată de Fundaţia Culturală Regală Principele Carol, 1937.
 • Cărţi de beletristică, donate bisericii Vovidenia prin preacucernicul părinte Teodor Trandafir (trecut la cele veșnice în anul 1998), de către Gheorghe şi Maria Sadoveanu, de Alexandru şi Victoria Sadoveanu, 6 august 1956: „Depărtări“ de Mihail Sadoveanu, carte apărută în Colecţia literară „Casa Şcoalelor“, cu inscripţia: „Donată (de Elena Ioan Gavrilaş, comuna Dracşani, Botoşani) pentru biblioteca Sfintei biserici Vovidenia din Galaţi, prin cuvioşia sa preotul Teodor Trandafir, spre pomenirea roabei lui Dumnezeu Elena şi a robului lui Dumnezeu Costel Sadoveanu, decedaţi la Paşcani, 15 mai 1952“;
 • Cărţi în limba franceză, din colecţia „Biblioteque des merveilles“, Editura Hachette; „Le plus fort“, de Wilhelmine von Hillern, cu ştampila: „Biblioteca Consulatului Francez Galatz“;
 • Nicolae Iorga – „Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor“, volumele I – III, ediţia 18 decembrie 1908.
cruce lemn