Pictura Bisericii Vovidenia

Pictura pereţilor şi a bolţilor, aparţinând echipei pictorului Cristian Condurache din Vaslui, este o realizare de o înaltă ţinută artistică. Portretele de sfinţi, scenele biblice, benzile ornamentale alcătuiesc un ansamblu armonios care cucereşte prin echilibrul proporţiilor şi luminozitatea culorilor. Predomină verdele deschis, albastrul, roşul, auriul.

Biserica Vovidenia
Pictura Sf Constantin si Elena

Folosirea foiţei de aur alături de suprafaţa pictată dă imaginilor strălucire şi o eleganţă aparte. Sfinţii sunt pictaţi în manieră bizantină, cu o pensulaţie fermă. În cazul sfinţilor autohtoni, vestimentaţia este specific românească. Pe intradosurile arcelor transversale, compoziţia cuprinde toată suprafaţa.

Se pot vedea următoarele picturi: „Intrarea în Ierusalim“, „Hristos înviind pe fiica lui Iair“, „Vindecarea orbului din naştere“, „Învierea lui Lazăr“, „Liturghia îngerească“, „Întâmpinarea Domnului“, „Răstignirea Domnului“ etc.

Ca o adevărată Biblie în imagini, pusă la îndemâna celor ce intră în biserică, această pictură aduce linişte sufletească, emană căldură, încredere, speranţă şi sentimentul că Dumnezeu este  printre noi.

catapeteasma

Pe peretele din stânga pridvorului este pictat Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al Galaţiului din anul 1992; tot în pridvor, de o parte şi de alta a uşii de la intrare se află două portrete în mărime naturală, înfăţişându-i pe Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi pe Preasfinţitul Episcop Dr. Casian Crăciun, întâistătătorul  eparhiei Dunării de Jos.

Tronul arhieresc este din lemn sculptat şi aurit, iar stranele, cu bogate încrustaţii ornamentale, sunt lucrate de meşteri din judeţul Neamţ.

Biserica Vovidenia Galati

Biserica păstrează obiecte vechi de cult de valoare istorică și artistică: iconostase, tetrapoduri, chivote, icoane pe lemn sau sticlă, antimise (cu numele ierarhului care le-a sfințit), discuri, potire, cruci, sfeșnice, cădelnițe, veșminte liturgice, epitafuri, prapuri, clopote, toace etc.- donate sau cumpărate, după cum se poate vedea din inscripțiile și însemnările de pe ele. De asemenea, este prezent portretul donatorului aga Gheorghe Constantin şi al soţiei sale, Elena.

cruce lemn