Arhitectura bisericii Vovidenia

Biserica Vovidenia are forma unei corăbii, fiind alcătuită din pridvor, pronaos, naos şi sfânt altar.

Biserica are plan triconc cu elemente arhitecturale şi decorative specifice arhitecturii religioase moldoveneşti. Pronaosul este acoperit cu o boltă în leagăn iar naosul este acoperit de turla Pantocrator, care se micşorează treptat prin arce dublou, deasupra altarului ridicându-se o altă turlă, mai mică.

La exterior, biserica este încinsă cu un brâu median format din două şiruri de cărămizi aşezate pe colţ. Cornişa este decorată cu ocniţe. Fundaţia este realizată din bolovani de râu şi beton, zidăria de cărămidă, şarpanta din lemn şi învelitoare din tablă. Turla clopotniţei de pe pridvor este o adăugire din 1901.

Biserica Vovidenia

Are trei abside semicirculare, două laterale şi una la altar. Pereţii sunt din cărămidă subţire, au grosimea de 1,25 m şi în exterior sunt împărţiţi în două registre prin intermediul unui brâu format din două rânduri de cărămizi aşezate în unghi – ce se mai numesc și dinţi de fierăstrău – intercalate între trei benzi de profil dreptunghiular (platbande). În partea superioară, sub cornişa profilată, există un rând de ocniţe, iar sub ele alte două rânduri de muluri (elemente decorative în relief). Pe naos, cupola este susţinută de un sistem de arce dispuse în cruce, ca în vechiul stil moldovenesc.

Uşile şi ferestrele au arce la partea superioară, centrate. Uşa de la intrarea principală, sculptată în lemn de stejar, este protejată de o copertină din fier şi policarbonat, deasupra căreia se află o pictură înfăţişând scena Intrării în biserică a Maicii Domnului, hramul bisericii.

Acoperişul bisericii este realizat din tablă zincată. Iniţial, a avut o turlă, în formă de clopot, unde este Pantocratorul de deasupra naosului și o turlă mică, deasupra Sfântului Altar. Turla clopotniţei a fost zidită mai târziu, deasupra pridvorului, şi era semisferică, diferind ca stil şi proporţie faţă de celelalte. După deteriorarea ei la cutremurul din 1977, a fost reconstruită în acelaşi stil cu celelalte două.

Turla bisericii Vovidenia

Fiecare turlă stă pe un soclu de forma unui paralelipiped cu baza pătrată, terminat în partea de sus  cu  elemente decorative de forma unui triunghi.

Turla clopotniţă este de formă octogonală, are două etaje despărţite în interior printr-un planşeu de beton armat şi în exterior printr – un brâu de muluri alăturate. La nivelul superior, ferestrele ei sunt dispuse pe toate cele opt laturi ale turlei, iar la nivelul inferior numai pe patru. Golurile ferestrelor turlelor sunt arcuite, ca şi cele ale ferestrelor şi uşilor bisericii.

Turla de pe naos, mai mică decât cea din pridvor, este octogonală în exterior şi cilindrică în interior, tamburul ei fiind străpuns de golurile a patru ferestre dreptunghiulare şi înguste. În rest, ca şi turla de pe altar, are aceeaşi linie arhitectonică. În mijlocul fiecărei laturi a octogonului se găseşte, ca element decorativ, câte un bolţar aşezat în colţ.

Pronaosul are o boltă în formă de cruce, o calotă dominată de imaginea Sfintei Treimi şi a Cetelor de Îngeri. În interiorul lui se află cafasul.

Pe naos, cupola Pantocratorului este susţinută de un sistem de arce care se sprijină pe stâlpi pătraţi (în partea dinspre naos) şi direct pe pereţi (în partea dinspre altar).

Catapeteasma este lată de 5,30 m şi acoperă în întregime spaţiul dintre naos şi altar. Este sculptată în lemn de cireş, acoperită cu foiţă de aur şi, de la stâlpi până la registrele superioare destinate icoanelor proorocilor şi evangheliştilor, este de o valoare artistică deosebită. Icoanele care încadrează uşile împărăteşti, reprezentând pe Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos precum și pe Maica Domnului, sunt îmbrăcate în argint. De asemenea, și cele care cadrează ușile diaconești: icoana Intrării în biserică a Maicii Domnului, hramul bisericii și cea a Sfântului Ioan Botezătorul.

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți
catapeteasma

În altar, în spatele Sfintei Mese, se află un Triptic înfăţişând Răstignirea, donat bisericii de pictorul Edward Kelly. Proscomidiarul şi diaconiconul sunt arcuite, ornamentate cu trei rânduri de muluri variate ca grosime. Tot aici se află şi două nişe pentru depozitarea veşmintelor liturgice.

cruce lemn